0 FAQ søgeresultat

Her på vores FAQ side kan du finde svar på de mest stillede spørgsmål om vores biopejse, hvor og hvordan de installeres og hvordan de betjenes. Disse svar kan forhåbentligt hjælpe dig videre, hvis du er stødt på et problem eller er i tvivl om noget i forhold til din Decoflame biopejs.

Hvis disse spørgsmål og svar ikke hjælper dig med at løse dit problem, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os.

32 Elektroniske biopejse

ELEKTRONISKE BIOPEJSE

Mellem 4 – 8 timer – afhængigt af bioethanolmærke, pejsemodel, brænderstørrelse, indstillede flammeintensitet samt rumventilation.

Det anbefales at det lille glas til indbygningspejse er ca. 110mm i højen.

I specielle tilfælde kan glasset fås maksimalt 2/3 del af pejsens højde.

Glas udvider sig, når det bliver varmt Det er derfor vigtigt, at det ikke står i spænd, da det ville kunne risikere at gå i stykker eller splintres pga. hærdningen i glasset

Nej det kan man ikke.

Biopejsen skal have mulighed for at komme af med varmen for ikke at overophede.

Pejsen skal have 5mm luft hele vejen rundt om casingen.

Dette for at ventilere og isolere både pejsen og væggen. Væggen, fordi der ikke skal forekomme yderligere varmevanding i vægmaterialet.

Såfremt denne ”skyggekant” tillukkes med fuge- eller mørtelmasse, vil dette beskadige både pejs, væg og fuge/mørtelmassen.

Dette gælder både manuelle og elektroniske indbygningspejse.

Nej.

Pejsen skal have 5mm luft hele vejen rundt om casingen.

Dette for at ventilere og isolere både pejsen og væggen. Væggen, fordi der ikke skal forekomme yderligere varmevanding i vægmaterialet.

Såfremt denne ”skyggekant” tillukkes med fuge- eller mørtelmasse, vil dette beskadige både pejs, væg og fuge/mørtelmassen.

Ja, men hulrummet – både foroven og forneden – SKAL være hermetisk lukket. Også omkring ledning- og kabelindføringer til hulrummet.

Ellers vil falsk træk eller tunneltræk opstå og dermed beskadige pejsen eller dets forbrænding.

Det betyder ”spild i toppen”.

Åben ned til påfyldningen.
Tør forsigtigt det spildte bioethanol op med en fnugfri klud.
Luk ned til påfyldningen igen og opstart pejsen på ny.
Klik her for at se skema med alle fejlkoder.

Fuld liste over fejlkoder – Klik her

Dette er kun gældende for Denver e-Ribbon  modellen.

Usædvanligt lange pejse kan enten have én enkelt flammelinje eller opdelt i flere brændingszoner.

SMART-switch er en funktion, der styrer brændingszonerne med en konstant varmeeffekt og sparer brændstof.

Hvis temperaturen stiger over den ønskede grænseværdi, kan én eller flere brændere slukkes, mens der stadig er mulighed for at nyde ilden.

Det er et patenteret forbrændingssystem og står for:

”Controlled Ethanol Vapour Burning”.

Et rent forbrændingssystem, hvor flammerne ikke har direkte kontakt med brændstoffet og som gør det muligt at styre pejsen med en fjernbetjening eller med en smart enhed (Bluetooth) via Decoflame App.

Brugeren kan herved styre flammens intensitet og dermed varmeeffekten over seks flammeniveauer og som følge deraf brændstofniveauet i tanken.

Pejsen antændes via en glødetænder. Glødetænderen opstartes via almindelig strømforsyning på 220-230Volt. Herefter opvarmes bioethanolen indtil dette antændes. Flammepunktet herfor er 13gr.

Strømforbruget er højest i opstartsfasen af pejsen, hvilken varer ca. 5 minutter. Dette grundet glødetænderen.

Glødetænderen bliver meget varm og skal endelig ikke røres.

Nej det gør der ikke, da pejsen har et lukket kredsløb. Bioethanolen har ikke forbindelse til luften, så dermed forbliver dampene inde i dampkammeret.

Når pejsen slukkes, brændes de sidste dampe indtil flammerne er gået helt ud.

De har et lukket system, eftersom luften ikke har direkte forbindelse til selve bioethanolen.

Ja, alt levende udleder CO2.

Dog er CO2 udledningen absolut minimal, da pejsen brænder bioethanol, som er en meget ren sprit på 96,5 – 97,5%.

De elektroniske pejse Denver e-Ribbon Basic og Denver e-Ribbon Fire har sikkerhedsfunktioner såsom spild- og temperatursensorer, der giver automatisk meddelelse under driften og dermed absolut tryghed for forbrugeren.

Denver e-Ribbon:
Denne pejs er storebroderen til den anden model Denver Basic.

Denne model bruges fortrinsvist til større pejse (fra 1500mm ->) eller såfremt der ønskes tilslutning til et eksternt tanksystem, TV-temperatursensor, SMART-SWITCH eller opkobling til Smart-Home-system.

Pejsen er til forskel fra Denver Basic udstyret med en brændstofpumpe.

Pejsen kan fås på alle ønskede mål, dog med forbehold for minimums- og maksimumskrav.

2. Denver Basic:

Er lillebroderen til Denver e-Ribbon Fire. Denne model er en meget komprimeret udgave, bl.a. ved at pumpen fra e-Ribbon Fire-modellen er fjernet.

Denver Basic’en kan ikke tilkobles til Smart-Home-System, ekstern tankpåfyldning eller TV-temperatursensor.

Denver e-Ribbon Basic findes kun i tre størrelser: 720mm, 920mm og 1120mm

Begge modeller er udstyret et patenteret CEVB-forbrændingssystem herunder med 6 flammetrin: 1-5 og ECO-Wave som 6. flammetrin.

Begge modeller fås med display, fjernbetjening og Bluetooth/App-styring.

Der findes to udgaver:

Denver e-Ribbon
Denver Basic

Begge modeller er CEVB-forbrændingssystem herunder med 6 flammetrin: 1-5 og ECO-Wave som 6. flammetrin (kan også fås med 6 normale flammetrin uden ECO-Wave).

Denver e-Ribbon kommer med et digitalt LCD-display, hvor Denver Basic kommer med et kontrolpanel. Begge modeller fås med fjernbetjening og Bluetooth/App-styring.

Nej, man skal afvente med at justere flammetrinet indtil glødetænderen er gået ud, for ikke at ”forvirre” pejsens opstartsprocedure.

Flammetrin 5 er forprogrammeret og vil altid være opstartsflammetrinet. Dette kan ikke ændres.

Denne funktion gør det muligt at reducere forbruget af biobrændstoffet med op til 50%, mens du nyder den meget naturlige og charmerende visuelle effekt af de dansende flammer.

Ved at kombinere funktionaliteten af ​​det lave brændstofforbrug med de skønne flammer, giver ECO-Wave mulighed for at nyde pejsehyggen over længere tid og endda med lavere forbrug.

Både Denver e-Ribbon Fire og Denver e-Ribbon Basic er udstyret det patenteret CEVB-forbrændingssystem herunder med 6 flammetrin: 1-5 og ECO-Wave som 6. flammetrin (kan også fås med 6 normale flammetrin uden ECO-Wave).

En elektronisk biopejs som Montreal på 1 meter med en Denver e-Ribbon basic brænder på 920mm og Flame Tray 700mm yder maksimalt ca. 4 kWh.

Max-ydelsen beregnes efter Flame Tray’ets størrelse:

500mm = ca. 3 kWh
700mm = ca. 4 kWh
900mm = ca. 5 kWh
1500mm = ca. 9 kWh

Pejsen kan rengøres på overfladen med en fnugfri klud. Brug enten et spritholdigt rengøringsmiddel eller en lille smule bioethanol – dette er også særdeles velegnet til rengøring af glasset. Det må IKKE bruges sæbelignende produkter under rengøringen.

Til oppudsning af den rustfrie brænder, anvendes den medleverede 3M svamp. Vær meget opmærksom på at følge materialets åreretning.

OBS!!
Det er vigtigt at glødetænderen ikke berøres under rengøringen, da den kan gå i stykker.

Nej, det kan man ikke - og man må ikke!

Når den elektroniske biopejs er i gang, er låget til tanken låst. Man må under INGEN omstændigheder prøve at tvinge det op og fylde på mens den er antændt.

Genpåfyldning kan ske, når pejsen stopper med at blinke i displayet eller når lukkemekanismen signalerer åben (klunk-lyd). Så er pejsen tilstrækkeligt afkølet. Dette tager ca. 5-10 minutter.

Forudsætning: Pejsen er tilsluttet almindelig strøm 220-230Volt.

Tryk på ON/OFF-symbolet for at låse påfyldningslågen op. Lågen åbnes med en klunk-lyd.

Åben lågen ned til tanken.

Vær opmærksom på, at medleverede påfyldningstragt da kan slå påfyldningssensoren/alarmen fra. Fjern tragten undervejs og kontroller påfyldningsniveauet på lysdisplayet.

Ved påfyldningen vil et signal forstærkes i intensiteten ifm. at tanken fyldes op og indtil at signalet er konstant.
Samtidig kan man følge tankindholdet på displayet, hvor en lysende streg indikerer mængden i tanken.

Det anbefales dog, at tanken kun påfyldes til anden sidste streg (eller 90%), da man derved hindrer overfyldning.

5. Efter påfyldning lukkes låget til tanken og låget på baseplate’en.

6. Pejsen kan startes op.

NB! Ved spild henvises til Fejlkoder

Man styrer den elektroniske biopejs på følgende måder:

Fjernbetjening
Manuelt på kontrolpanelet på en Denver e-Ribbon Basic og på Touch-displayet på en E-Ribbon.
Decoflame App, som kan installeres på ens mobilenhed via Bluetooth.

Tryk på STOP-knappen på displayet / fjernbetjening / Decoflame App og afvent indtil flammerne er helt slukket.​

Det tager ca. 3-5 minutter fra man har tændt biopejsen, til der er flammer.

Pejsen er dog først driftsvarm efter ca. 10 min.

Forventet forudsætning før opstart:

Tilslut pejsen til almindelig strømforsyning 220-230Volt / 50 Hz.
Påfyld pejsen med bioethanol jf. brugsvejledninge.
Efterfølgende almindelig opstartsprocedure:

Tryk på ON/OFF-symbolet.
Hvis lys i displayet – tryk da på START-tasten (  ).
Glødetænder starter opvarmningsprocessen i 3-5 minutter.
Flammerne antændes automatisk og er i starten meget høje pga. ophobningen af dampe i damp-    kammeret. Efterfølgende bliver flammerne meget lave for slutteligt at indregulere sig til forvalgte flammetrin 5.
Når glødetænderen er slukket, kan ønsket flammeniveau indtastes.
Pejsen er endelig driftsvarm efter ca. 10 min. kørsel.

Nej. Det anbefales ikke, at man tildækker pejsen med pyntesten eller lignende materialer, da dette kan påvirke displayet pga. varmevandringen.

Tillige kan pyntesten splintres og dermed smadre glasset eller være til alvorlig fare for personskade.

Såfremt dette alligevel er tilfældet, bortfalder garantien.

Der findes to typer elektroniske pejse.

Begge er med tilslutning til almindelig strømforsyning på 220-230Volt og med bioethanol som brændstof.

På nedenstående link, kan du læse nærmere omkring de to elektroniske pejse.

Denver e-Ribbon Basic vs. Denver e-Ribbon

6 Bioethanol

Noget bioethanol på markedet kan lugte. Dette kan der være flere årsager til. Bl.a. kan der være tilsatsmidler i bioethanolen, som kan slagger noget mere og dermed giver lugtgener.

Vi har brugt meget tid på at finde den optimale bioethanol på markedet, hvilken ikke giver lugtgener eller afgiver slagger.

Det er muligt at købe bioethanol direkte hos Decoflame samt på Decoflames hjemmeside. 

Derudover henvises til flere Decoflame-forhandlere samt Jem og Fix.

Dampene fra bioethanolen består af almindeligt vand og en lille mængde af kuldioxid. Det er disse dampe der brændes.

Skadelige dampe undgås ved brug af flydende bioethanol med en renhed mellem 96,5% til 97,5%.

Placer aldrig dekorative elementer på- eller omkring brænderen. Brug aldrig bioethanol-gel i Decoflame pejsene.

Generel bemærkning: Gel-afbrænding må ikke anvendes indendørs.

Sørg altid for, at der er en naturlig ventilation i rummet, hvor pejsene brænder.

Da de elektroniske pejse har et lukket fordampningssystem, kan disse modeller med fordel bruges til folk med astma. Bemærk tillige at kvaliteten af bioethanolen naturligvis også er afgørende for luftkvaliteten.

Nej, det er ikke alt afgørende, om det er Decoflame’s bioethanolmærke der bruges eller andre kvalitetsmærker.

Det er dog meget vigtigt, at der ikke er tilsat duftolier eller lignende i bioethanolen, da dette brænder anderledes end almindeligt sprit.

Det er tillige vigtigt – særligt for vores elektronisk styrede biopejse – at alkoholprocenten er imellem 96,5 – 97,5%, da pejsene er kalibreret efter dette. Her kan en bioethanol på højere procenter arte sig helt anderledes og kan dermed beskadige pejsen.

Såfremt der anvendes bioethanol med lavere eller højere alkoholprocent, bioethanol indeholdende duftstoffer og/eller olier eller af Decoflame frarådede mærker, bortfalder garantien.

Hos Decoflame kan man købe bioethanol i henholdsvis:

1 kasse med 3 liters dunke x 11 stk. = 33 liter

Hertil medfølger en hældetud, som gør det nemt at påfylde brænderen.

Alternativt kan man anvende en mindre beholder, en tragt eller pumpe.

Bioethanol er blot alkohol, som er denatureret, dvs. gjort uegnet til konsumering. I sammenligning med gel, brænder bioethanolen rent og efterlader ikke ubehagelige lugte eller dampe i rummet.

Under forbrændingen dannes der vanddampe og kuldioxid. Brug kun flydende bioethanol til Decoflame pejsene med en renhed på mindst 96,5% – dog maksimalt 97,5%.

Dog betragtes bioethanol indenfor transport som værende ”farligt gods” og skal behandles således. Bioethanol er mærket med UN1170, men afhængigt af størrelsen på dunkene, kan de have forskellige pakkegrupper. Rådspørg altid nærmeste forhandler af produktet, såfremt der opstår tvivl.

14 Generelle spørgsmål

GENERELLE SPØRGSMÅL

Det eneste fornødne er bioethanol. Bioethanolen er ikke inkluderet i leveringen.

Nej. Alle Decoflame bioethanol pejse kan KUN brænde flydende bioethanol på 96,5% – dog maksimalt 97,5%.

Nej, det skal der ikke, da pejsen hverken soder, ryger eller bliver overophedet.

Nej, det er der ikke krav til.

Men det er altid en god idé at holde pejsen ren for at opnå en bedre forbrænding og længere levetid på pejsen. Det kan tillige være en fordel ved de elektroniske pejse løbende at opdatere softwaren ved Decoflame. Pris herfor oplyses ved nærmere henvendelse.

Det er dog muligt at tilkøbe en ekstra service aftale, hvis det ønskes.

Dette afhænger af det land, hvor pejsen er leveret. Kontroller altid de lokale myndigheders krav.

Der arbejdes dog pt. på en fælles Europa-norm, således at alle krav samt restriktioner bliver mere ensartet.

De elektroniske modeller har et lukket system, hvorimode de manuelle brændere har et åbent system.

Nej. Kun pejsens dimensioner oplyses via tegningsmateriale, hvori hulmurskonstruktionen påtales omkring falsk træk etc. Disse tegninger følger alle MTM-ordrer.

Det påhviler Brugeren, at sikre de fornødne sikkerheds- og lovmæssige bygningsforhold overholdes.

Decoflame er ikke ansvarlig for opbygning af mure, vægge og andre konstruktioner, hvori pejsene indgår.

 

Decoflame’s bioethanolpejse er velegnet til placeringer i lejligheder, huse, sommerhuse, udestuer, kontorer, restauranter, spa eller sågar udendørs.

Installationen af ​​pejsene klares på kort tid, da det ikke kræver aftræk eller omfattende installationer. Se altid sikkerhedsforskrifterne i vejledningen.

Der anbefales dog at pejsen placeres i et rum med naturlig ventilation, da pejsen afgiver en del varme. Der vil 50cm rundt om pejsen være en varmezone på ca. 40-60gr.

(link – varmezoneskema)

Pejsene skal altid stå eller monteres vinkelret og i water, således bioethanolen ligger stabilt i tanken.

Nej, ikke hvis pejsen bruges efter givne forskrifter, så er sikkerheden i Decoflame’s pejse helt i top. Sikkerheden er én af de parametre som vægtes allerhøjest.

Pejsene er bl.a. udstyret med sikkerhedskamre, således overfyldt bioethanol kan opsamles.

Dertil er der sikkerhedssensorer på de elektroniske pejse såsom; tankpåfyldning, børnelås til tankpåfyldning, spild- og temperatursensorer osv. Pejsene er tillige meget driftssikre, hvilket også giver den fornødne tryghed.

Omgås altid ild med stor respekt.

Afhængigt af Decoflame pejsemodellen, kan pejsen yde 2-6 kW/h. Biopejse bør kun betragtes som et hyggeligt supplement til den primære opvarmningskilde.

Ja, biopejsen bliver varm, da det er levende flammer. Hvis man ikke er agtpågivende og følger de retningslinjer, der er for at bruge vores biopejse, er der risiko for forbrændinger, som med alt anden åben ild.

I modsætning til traditionelle pejse, bliver glasset på en biopejs kun ca. 40-50 grader varmt og giver derfor ikke  for brændinger ved håndspålæggelse.

Følg derfor altid de angivne retningslinjer.

Alle Decoflame pejse er lavet af én eller flere af følgende råvarer: stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing og hærdet glas.

Hvis pejsen er pulverlakeret, vil malingen være varmebestandig op til 400 ° C.

Glassene er hærdede, således de kan tåle varmen fra pejsen.

Ja. Decoflame kan producere biopejse i ønskede mål. Kontakt vores salgsafdeling eller lokale forhandler for mere rådgivning.

Dog skal minimumskrav vedr. længde, dybde, højde altid overholdes.

Nej. Det anbefales ikke, at man tildækker pejsen med pyntesten eller lignende materialer, da dette kan påvirke displayet på de elektroniske pejse pga. varmevandringen.

Tillige kan pyntesten splintres og dermed smadre glasset eller være til alvorlig fare for personskade.

Nej. Hvis pejsen bruges efter givne forskrifter, så er sikkerheden i Decoflame’s pejse helt i top. Sikkerhed er ét af de parametre som vægtes allerhøjest.

Pejsene er bl.a. udstyret med sikkerhedskamre, således overfyldt bioethanol opsamles.

Dertil er der sikkerhedssensorer på de elektroniske pejse såsom; tankpåfyldning, børnelås til tankpåfyldning, spild- og temperatursensorer osv. Pejsene er derudover meget driftssikre.

Vi opfordrer dog til at ild altid omgås med stor respekt.

9 Manuelle biopejse

MANUELLE BIOPEJSE

Bioethanolen har ikke den korrekte alkoholprocent og/eller indeholder duftstoffer eller lign. væsker/olier, som ikke kan brænde ordentligt.

Skift bioethanol og rengør biopejsen.

Pejsen skal være 100% tømt for den eksisterende bioethanol, hvorefter man hælder den nye på. Alkoholprocenten SKAL være mellem 96,5 – 97,5 %

Tøm brænderen helt og rengør den evt. indeni. BRUG ALDRIG sulfo eller sæbe. KUN vand.

Bioethanolen har ikke den korrekte alkoholprocent og/eller indeholder duftstoffer eller lign. væsker/olier, som ikke kan brænde ordentligt.

Skift bioethanol og rengør biopejsen.

Pejsen skal være 100% tømt for den eksisterende bioethanol, hvorefter man hælder den nye på. Alkoholprocenten SKAL være mellem 96,5 – 97,5 %

Tøm brænderen helt og rengør den evt. indeni. BRUG ALDRIG sulfo eller sæbe. KUN vand.

Ved ”Nose”-glasbeslag:

Stram aldrig den ene side først, men samtidigt.

Vend glasset korrekt

Hvis ovennævnte ikke virker, da kontakt firmaet, hvor pejsen er købt igennem.

Ved ny model glasbeslag:

Glasset skal kunne udvide sig i glasholderen. Glasholderen må ikke være stram eller tætsiddende, da dette vil knuse glasset.

Vær venligst tillige opmærksom på, at der fra glasproducentens side altid er en tolerance på:

+/- 2 mm i længde og højden
+/- 2 mm i tykkelsen

Hvis flammerne ønskes slukket, før brænderen er tom, henvises der til brugermanualen. For manuelle brændere – afhængigt af modellen – trækkes lukkeren i lukket position med den medfølgende håndtag i én hurtig og kontinuerlig bevægelse.

Ved andre modeller placeres låget oven på brænderen for helt at tildække åbningen. Derved afbrydes ilttilførslen øjeblikkeligt og flammerne slukkes.

Fyld bioethanol helt op til 3-5mm fra kanten af brænderen. Se min/max-markeringen.

Årsagen til de små flammer skyldes at flammerne ikke ilt/næring nok til at udvikle sig, da forbrændingen ved for lille påfyldning vil ligge nede i brændkammeret. Derved forbliver flammerne for små.

Alternativt kan bioethanolen også være årsagen til for små flammer. Såfremt eksempelvis alkoholprocenten er for lav, kan bioethanolen ikke brænde optimalt.

 

Dampene ophobes nede i brænderen, da tanken ikke er fyldt op. Disse dampe kan ikke udvides og derfor laver de en forpufning.

Fyld bioethanol helt op til 3-5mm fra kanten af brænderen. Se min/max-markeringen

Fyld bioethanol helt op til 3-5mm fra kanten af brænderen. Se min/max-markeringen.

Det anbefales, at der anvendes enten lange pejsetændstikker eller en lang lighter til at antænde dampene i brænderen.

Afvent ca. 10 minutter førend flammerne er blevet optimale og pejsen driftsvarm.

Metallet udvides pga. varmen. Her vil slideren lægge sig mere ned. Herved kan brænderen slukkes. Hvis slideren strækkes ud, vil slideren bukke op i enderne, så den ligner en tør osteskive. Her kan pejsen ikke slukkes.

Buk/udstræk den ikke!!!

Garantien på biopejsen bortfalder, hvis slideren bøjes.

Nej.

Alle Decoflame pejse kommer pre-samlet og skal blot udpakkes. Derudover medfølger en brugs- og installationsvejledning pejsen.

Alle Decoflames manuelle biopejse kan derfor installeres uden nogen videre dybdegående håndværksmæssig viden, men basale DYI egenskaber.

Såfremt man ikke ønsker at installere pejsen selv, kan man rekvirere en montør hos Decoflame. Pris herfor oplyses ved nærmere henvendelse.